سامانه سحاب

به سامانه سحاب خوش آمدید

سحاب با هدف ایجاد و توسعه شبکه ارتباطی مطلوب با اعضاء و شناسایی فرصت های خدمات رسانی و استفاده از ظرفیت های موجود اقدام به ایجاد زیرساختی جهت ارائه سرویس های حمایتی و خدماتی به اعضا و ترویج کالای ایرانی نموده است. در این راستا اعضای محترم می بایست جهت بهره مندی از خدمات تعریف شده اقدام به ثبت نام و تکمیل اطلاعات از طریق فرم ذیل نمایند. 󠄀 به دلیل اطلاع رسانی های بعدی، شماره تلفن وارد شده صرفا می بایست متعلق به عضو سامانه باشد.

Coulden't load Captcha Security...

توجه مهم

شماره تلفن همراه صرفاً می بایست متعلق به فرد دریافت کننده خدمات باشد. کلیه اطلاع رسانی ها و خدمات از طریق ارسال پیامک به این شماره خواهد بود!